Useful recommendations

Redosled mešanja različitih tipova formulacija pesticida i folijarnih đubriva

Pre nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati upustvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima mešanja.

Pripremanje tank - miksa, više različitih oblika formulacija, vrši se po sledećem redosledu:

  • U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmešaju kvašljivi praškovi - WP ili vododisperzibilne granule - WG i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno mešanje.
  • Zatim se u prskalicu dodaju koncentrovane suspenzije - SC, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i mešaju se zajedno.
  • Potom se dodaju koncentrati za emulziju - EC, uz neprekidno mešanje.
  • Za njima se dodaju pesticidi formulisani kao koncentrovani rastvori - SL.
  • Folijarna hraniva se dodaju na kraju.
  • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode.

Poželjno je pripremljenu smešu pesticida potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa.

Ako se upotrebljava voda koja je baznog karaktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu.

PRIMER: (jedna od kombinacija kod zaštite jabuke)

MANKOGAL 80 (WP)
+
PEHAR (SC)
+
HARPUN (EC)
+
FOLIGAL SUPER (folijarno đubrivo)

Potrebne količine sredstava u zavisnosti od njegove koncentracije i zapremine prskalice

Koncentracija ZAPREMINA PRSKALICE (litar)
1 5 10 15 20 50 100 400
POTREBNA KOLIČINA SREDSTAVA (g, ml)
0,01% 0,1 0,5 1 1,5 2 5 10 40
0,05% 0,5 2,5 5 7,5 10 25 50 200
0,10% 1,0 5,0 10 15 20 50 100 400
0,15% 1,5 7,5 15 22 30 75 150 600
0,30% 3,0 15 30 45 60 150 300 1200
0,50% 5,0 25 50 75 100 250 500 2000
1,00% 10 50 100 150 200 500 1000 4000