O kompaniji

Vaš pouzdan partner u zaštiti bilja

GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. je najveći domaći proizvođač, odnosno formulater sredstava za zaštitu bilja na bazi generičkih aktivnih materija visokog kvaliteta. Na srpskom tržištu sredstava za zaštitu bilja smo lideri po tržišnom učešću, fizičkom obimu proizvodnje, a takođe i po proizvodnim kapacitetima i ukupnoj poslovnoj infrastrukturi.

Više od pola veka predano radimo na zadovoljavanju potreba poljoprivrednih proizvođača. Stručnost i posvećenost naših zaposlenih i visok kvalitet naših proizvoda predstavljaju osnovu za uspeh kompanije koja je u potpunosti prilagodila svoj proizvodni program specifičnim potrebama tržišta, kao i zahtevima zaštite zdravlja ljudi i očuvanja životne sredine.

Naš primarni cilj je da i dalje snabdevamo srpski agrar kvalitetnim i bezbednim sredstvima za zaštitu bilja, kao i da unapređujemo poslovanje u skladu sa najvišim standardima u našoj branši.

Naš strateški cilj je regionalna ekspanzija na tržišta zemalja u okruženju koje su u sastavu EU.

Bavimo se proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja od 1955. godine.

Poslovali smo u sastavu farmaceutske kompanije Galenika ili kao zavisno društvo u okviru Galenika Holdinga sve do 1997. godine, kada postajemo nezavisni privredni subjekt, u društvenom vlasništvu. Od 1999. godine smo u privatnom vlasništvu velikog broja akcionara. Našim akcijama se od 2001. godine trguje na Beogradskoj berzi (Belex: FITO).

Od sredine 60-tih godina prošlog veka nalazimo se na lokaciji na kojoj smo i danas – u industrijskoj zoni Zemuna, ul. Batajnički drum bb. Ovde možete pogledati google map.

Danas smo najveći srpski proizvođač sredstava za zaštitu bilja, a istovremeno imamo i najveće pojedinačno tržišno učešće na otvorenom i konkurentnom srpskom tržištu.

Ugled i poziciju koju danas uživamo stekli smo doslednom poslovnom politikom koju sprovodimo, a koja se bazira na tri osnovna principa:

  • ODRŽIV PROIZVODNI PORTFOLIO. Proizvodni portfolio se kontinuirano prilagođava zahtevima i potrebama korisnika, kao i standardima i zakonskim propisima koji određuju  savremenu proizvodnju, promet i upotrebu sredstava za zaštitu bilja. Već dugi niz godina razvoj proizvodnog programa baziramo na aktivnim materijama koje su na listi dozvoljenih u EU i na ostalim ulaznim komponentama koje su u upotrebi u evropskim zemljama.
  • SAVREMENA TEHNOLOGIJA. Visok kvalitet naših proizvoda i njihovu usklađenost sa zahtevima koji se odnose na očuvanje životne sredine i uspostavljanje optimalnih radnih uslova u procesima proizvodnje, obezbeđujemo razvojem i primenom savremenih tehnologija formulisanja. Proces proizvodnje naših proizvoda je potpuno automatizovan zahvaljujući modernoj, softverski upravljivoj, proizvodnoj opremi. Savremeni ERP sistem, baziran na ORACLE tehnologiji, nam omogućava potpunu upravljivost svih naših poslovnih procesa.
  • ODGOVORNO POSLOVANJE. Poslovnu politiku zasnivamo na odgovornosti prema poljoprivrednim proizvođačima, svojim zaposlenima, poslovnim partnerima, ali pre svega prema zajednici u kojoj živimo, životnoj sredini i stanovništvu koje dolazi u dodir sa našim proizvodima. Odgovorno poslovanje podrazumeva efikasno upravljanje rizicima, a oni su u našoj delatnosti brojni, te se trudimo da u svakoj oblasti našeg poslovanja primenjujemo najsavremenije standarde i tehnologije kako bismo postigli zadovoljavajući stepen efikasnosti.