Zaštita lubenice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada preparat na bazi
a.m. propomokarb
15 ml na 10 l vode zalivanjem 14
Suzbijanje korova posle rasađivanja travni korovi Rafal 120
0,8-2 l/ha


30


Posle rasađivanja plamenjača i crna pegavost

grinje, tripsi, mineri
Promesa*
+
preparat na bazi
a.m. dimetoat
0,75 l/ha


0,1%
4


28
10 dana nakon prethodnog plamenjača, sušenje stabla, crna pegavost

bela leptirasta vaš, vaši, tripsi
Promesa*
+
preparat na bazi
a.m. bifentrin
0,75 l/ha


0,8-2 l/ha

4


7

10 dana nakon prethodnog plamenjača

grinje, tripsi, mineri
Alijansa*
+
preparat na bazi a.m. abamektin + NU Film 17
2,5 kg/ha

0,7 l/ha + 0,5 l/ha
14

4
Zaštita između berbi po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova, vodeći računa o karenci plamenjača i crna pegavost, sušenje stabla

grinje, tripsi, mineri
Alijansa*
+
preparat na bazi
a.m. abamektin
2,5 kg/ha


0,7 l/ha
14


4

* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori