Zaštita lubenice i dinje

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada Balb* 15 ml na 10 l vode zalivanjem 3
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar* 1,2-1,4 l/ha OVP
Suzbijanje korova posle rasađivanja uskolisni korovi Rafal 120 0,8-2 l/ha 30
Posle rasađivanja plamenjača Legat SP* 2-3 kg/ha 4
mrljavost plodova Bakarni oksihlorid-50* 2 kg/ha 21
lisne vaši Polux* 0,3 l/ha 3
10 dana nakon prethodnog plamenjača i crna pegavost, sušenje stabla, bela trulež, antraknoza

siva trulež

Promesa*

+
Atlas*

0,75 l/ha


1 kg/ha

4


3
grinje Abastate* 0,7 l/ha 3
10 dana nakon prethodnog plamenjača, mrljavost plodova

pepelnica
preparat na bazi
a.m. metalaksil-M i mankozeb
+
Akord*

2,5 kg/ha


0,5 l/ha

-


7
lisne vaši Polux* 0,3-0,5 l/ha 3
Zaštita između berbi po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova, vodeći računa o karenci plamenjača i crna pegavost, sušenje stabla, bela trulež, antraknoza Promesa*
+
Atlas*
0,75 l/ha

1 kg/ha
4

3
grinje Abastate* 0,7 l/ha 3

* U toku je proces registracije.