Zaštita pšenice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Monosan herbi 500
ili
Moto ekstra 850
1,5-2 l/ha

0,8-1 l/ha
OVP

OVP
Prvo kolence
Drugo kolence Moto ekstra 850 0,8-1 l/ha OVP
Od drugog kolenca do pojave lista zastavičara bolesti lista i stabla Akord 0,5 l/ha OVP
žitna pijavica, lisne vaši Fobos EC
ili
Polux
ili
Fury 10 EC
0,1-0,15 l/ha

0,2-0,3 l/ha

0,1 l/ha
35

35

14
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Tezis
+
Alteox T PRIMA
10 g/ha

0,1%
OVP


jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uključujući i Galium aparine Tezis
+
Bonaca EC
10 g/ha

0,4 l/ha
OVP

OVP
Početak cvetanja fuzarioza klasa i bolesti lista i stabla Antre plus
ili
Ceres
1,5 l/ha

0,4-0,6 l/ha
42

42
Strnište - posle skidanja useva totalno suzbijanje svih korova Glifol 3-10 l/ha -