Odbor direktora

NEIZVRŠNI DIREKTORI:

  • Živorad Vojinović (1954), diplomirani ekonomista, sa bogatim internacionalnim iskustvom u poslovima proizvodnje i distribucije sredstava za zaštitu bilja. Član Odbora direktora Društva od 2000. godine.
  • Branislav Medaković (1959), diplomirani ekonomista, sertifikovani interni revizor. Član Odbora direktora i interni revizor Društva od 2006. godine. Zaposlen u Vladinoj kancelariji za reviziju sistema upravljanja fondovima EU u Srbiji.
  • Dušan Mojsilović (1960), diplomirani inženjer poljoprivrede, sa bogatim iskustvom u regionalnom agro biznisu. Vlasnik "Agromarketa" d.o.o, koji ima udeo od 59,17% u vlasništvu Društva. Član Odbora direktora Društva od 2000. godine.

NEZAVISNA DIREKTORKA:

  • Mirjana Bogićević (1956), diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i sertifikovani interni revizor. Izvršni direktor "Sava neživotno osiguranje" a.d.o. Osnivač i član predsedništva Udruženja internih revizora Srbije. Član Odbora direktora Društva od 2012. godine. Predsednik Odbora direktora Društva od 10.01.2020. godine.

IZVRŠNI DIREKTORI:

  • Dragan Nenadović (1964), diplomirani ekonomista. Generalni direktor Društva od 2000. godine. Predsednik Odbora  Udruženja za hemijsku, farmaceutsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS, predsednik Grupacije domaćih proizvođača sredstava za zaštitu bilja, član Udruženja korporativnih direktora Srbije. Vlasnik 6,58% akcija Društva.
  • Slavica Peković (1969), diplomirani inženjer elektrotehnike i master iz oblasti menadžmenta. Zaposlena u Društvu od 2002., a od 2004. godine na poslovima direktora sektora zajedničkih poslova.