Dokumenta Skupštine akcionara

Vanredna Skupština 2020. (zakazana za 24.01.2020.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara 2020. 29. januar 2020.
Obaveštenje o neodržavanju sednice Skupštine akcionara 27. januar 2020.
Materijal za vanrednu skupštinu 2020. 27. januar 2020.

Skupština 2019. (održana 24.06.2019.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2019. 27. jun 2019.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2019. 24. jun 2019.
Materijal za Skupštinu akcionara 2019. 24. maj 2019.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2019. 24. maj 2019.

Skupština 2018. (održana 27.06.2018.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2018. 05. jul 2018.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2018. 27. jun 2018.
Materijal za Skupštinu akcionara 2018. 25. maj 2018.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2018. 25. maj 2018.

Skupština 2017. (održana 23.06.2017.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2017. 28. jun 2017.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2017. 23. jun 2017.
Materijal za Skupštinu akcionara 2017. 19. maj 2017.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2017. 19. maj 2017.

Skupština 2016. (održana 24.06.2016.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2016. 29. jun 2016.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2016. 24. jun 2016.
Materijal za Skupštinu akcionara 2016. 20. maj 2016.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2016. 20. maj 2016.

Skupština 2015. (održana 26.06.2015.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2015. 06. jul 2015.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2015. 26. jun 2015.
Materijal za Skupštinu akcionara 2015. 25. maj 2015.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2015. 25. maj 2015.

Skupština 2014. (održana 26.06.2014.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2014. 27. jun 2014.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2014. 27. jun 2014.
Materijal za Skupštinu akcionara 2014. 23. maj 2014.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2014. 23. maj 2014.

Skupština 2013. (održana 28.06.2013.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2013. 04. jul 2013.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2013. 28. jun 2013.
Materijal za Skupštinu akcionara 2013. 27.maj 2013.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2013. 27.maj 2013.

Skupština 2012. (održana 25.06.2012.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara 2012. 27. jun 2012.
Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara 2012. 25. jun 2012.
Materijal za Skupštinu akcionara 2012. 25. jun 2012.
Poziv za sednicu Skupštine akcionara 2012. 23. maj 2012.

Vanredna Skupština 2012. (održana 19.01.2012.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara 2012. 20. januar 2012.
Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara 2012. 28. decembar 2011.

Vanredna Skupština 2011. (održana 28.10.2011.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Izveštaj sa vanredne sednice Skupštine akcionara 2011. 28. oktobar 2011.
Vanredna Skupština 2011. - saziv 07. oktobar 2011.

Skupština 2011. (održana 17.06.2011.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Izveštaj sa sednice Skupštine akcionara 2011. 20. jun 2011.
Skupština 2011. - radni materijal 13. maj 2011.
Skupština 2011. - saziv 13. maj 2011.

Skupština 2010. (održana 18.06.2010.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Skupština 2010. 15. maj 2010.

Skupština 2009. (održana 23.06.2009.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Skupština 2009. 20. maj 2009.

Skupština 2008. (održana 20.06.2008.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Skupština 2008. 19. maj 2008.

Skupština 2007. (održana 22.06.2007.)

Naziv dokumenta Dokument Datum objavljivanja
Skupština 2007. 23. maj 2007.