Biocidi

Aktivna materija
Primena
Naziv preparata Aktivna materija Opis Proizvođač
Cipermetrin Biocidni proizvod za suzbijanje muva u stočarskim objektima Galenika-Fitofarmacija
Bromadiolon Biocidni proizvod (rodenticid) za neposrednu primenu u skladištima Galenika-Fitofarmacija
Ciromazin Biocidni proizvod specifičnog mehanizma delovanja za suzbijanje larvi muva Galenika-Fitofarmacija
Deltametrin+ piperonil-butoksid Biocidni proizvod za suzbijanje skladišnih štetočina, širokog spektra delovanja Galenika-Fitofarmacija
Tiametoksam+cis-trikoz-9-en Biocidni proizvod za suzbijanje muva Galenika-Fitofarmacija
Lambda - cihalotrin Biocidni proizvod namenjen za suzbijanje krpelja i bubašvaba Galenika-Fitofarmacija
Lambda - cihalotrin Biocidni proizvod za suzbijanje muva, žutih mrava i bubašvaba Galenika-Fitofarmacija
1 - 7 od 7 Prva | Prethodna | 1 | Sledeća | Poslednja