Galera super
Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu uljane repice
Proizvođač Dow AgroSciences
Aktivna materija klopiralid+pikloram+aminopiralid
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Klopiralid i pikloram su selektivni herbicidi koje biljka usvaja korenom i lišćem. Sintetički auksini. Aminopiralid je sistemični herbicid sa post-emergence delovanjem koji biljka usvaja lišćem i korenom.
Karenca Obezbeđena vremenom primene
Doza/ koncentracija 0,3 l/ha
Primena uljana repica
Sadržaj
aktivne materije
240 g/l + 80 g/l + 40 g/l
Pakovanje 1 l, 3 l, 5 l