Gallant Super
Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u šećernoj repi, soji, suncokretu, jabuci i vinovoj lozi
Proizvođač Dow AgroSciences
Aktivna materija Haloksifop-P-metil
Formulacija koncentrat za emulziju
Delovanje Haloksifop-P-metil je herbicid iz grupe ariloksifenoksi propionata. Biljka ga usvaja lišćem i kreće se do meristemskog tkiva inhibirajući njihov porast. Inhibira acetil-CoA karboksilazu i sprečava sintezu masnih kiselina kod uskolisnih korova.
Karenca Obezbeđena vremenom primene - šećerna repa, soja, suncokret, jabuka, vinova loza
Doza/ koncentracija 0,5 - 1,5 l/ha
Primena šećerna repa, soja, suncokret, zasadi jabuke, vinova loza
Sadržaj
aktivne materije
108 g/l
Pakovanje 100 ml, 1 l