Galibrom AB
Klasa Rodenticidi
Opis Mamak za neposrednu primenu u skladištima
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Bromadiolon
Formulacija zrnasti mamak
Delovanje Bromadiolon je antikoagulantni rodenticid II generacije. Inhibira sintezu protrombina i drugih faktora koagulacije, što dovodi do krvarenja i uginuća glodara. Jedinke uginjavaju najčešće u svojim staništima u periodu od 3-7 dana posle uzimanja mamaka.
Karenca Obezbeđena vremenom primene
Doza/ koncentracija 10 g/aktivnoj rupi
Primena pacovi, kućni miševi, voluharice
Sadržaj
aktivne materije
0.05 g/kg
Pakovanje 20 g, 100 g, 5 kg, 25 kg