Suzbijanje grinja u zasadu jabuka

06/14/19

Izuzetno toplo vreme, ali i produženi razmak između hemijskih tretmana, povoljno utiču na prenamnoženje grinja - običnog paučinara (Tetranichus urticae) i crvene voćne grinje (Panonichus ulmi).

Ukoliko se vizuelnim pregledom utvrdi njihova prisutnost u kritičnoj brojnosti od više od 2 imaga (odrasle jedinke) po listu neophodno je preduzeti hitne mere suzbijanja. Obzirom da u ovim vremenskim uslovima razvoj generacije traje do 10 dana, mogu u veoma kratkom vremenu izazvati ozbiljne štete. U uslovima prenamnoženja i mešovitih populacija, a za suzbijanje svih razvojnih stadijuma grinja, tj. prekidanja razvoja generacija najbolje je koristi kombinaciju akaricida:

  • ABASTATE u količini 1 l/ha + URANUS u količini 0,5 l/ha + NU FILM 17 u količini 1 l/ha.

Na ovaj način vrši se suzbijanje svih razvojnih stadijuma grinja (jaja, nimfe, larve i imago).

Tretiranje izvoditi isključivo pred veče ili noću na temperaturama ispod 250C.

Prilikom tretiranja koristiti minimalno 800 l vode po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!