Zaštita uljane repice

10/25/19

Uljana repica se nalazi u fenofazi 4-8 listova, suvo i toplo vreme sa jakim jutarnjim rosama pogoduje razvoju ove biljne vrste. Međitim, topli vremenski uslovi, kakvi su najavljeni i za naredne dane, su doveli do veće pojave štetnih insekata u usevima uljane repice.

Utvrđeno je prisustvo štetočina koje moguproizvesti najveće ekonomske štete: vaši (Aphididae), buvač (Phyllotreta sp.) i repičina lisna osa (Athalia rosae). Prag štetnosti za vaši jeste 20% infestiranih biljaka uljane repice dok je na terenu utvrđen daleko veći broj infestiranih biljaka.

Zbog dobre agrotehnike kakvu zahteva setva uljane repice došlo je do nicanja velikog broja uskolisnih korova. Da bi se sprečila konkurentnost gajenim biljkama za svetlost, vodu i hranu Galenika-Fitofarmacija preporučuje da se u narednim danima uradi i herbicidni tretman.

Pregledajte vaše useve i ukoliko je potreban tretman opredelite se za neki od preparata koje Galenika-Fitofarmacija preporučuje:

Za suzbijanje štetočina:

KONZUL u količini 1 l/ha
ili
POLUX u količini 0,3 l/ha

Za suzbijanje uskolisnih korova:

GLOBUS u količini 2 l/ha
ili
SPEKTRUM* u količini 1-1,3 l/ha

*u toku je proces registracije

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!