Aktuelna zaštita zasada breskve i nektarina

29.01.2018.

Usled neuobičajeno visokih temperatura tokom januara na područjima Fruške gore, okoline Grocke, Smedereva i Topole otpočela je vegetacija u zasadima breskve i nektarine ranih grupa zrenja. Ovi zasadi se trenutno nalaze u fenofazi početka bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

U fenofazi bubrenja i pucanja pupoljaka bresaka i nektarina može doći do infekcije gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans). U narednim danima se najavljuje povećanje dnevnih temperatura koje će ubrzati kretanje vegetacije, a najavljene padavine za kraj nedelje stvoriće povoljne uslove za infekciju od strane ovog patogena.

U cilju sprečavanja infekcija i suzbijanja ovog patogena preporučuje se primena preparata na bazi bakaroksihlorida:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 - u koncentraciji od 0,4%
  • CUPROZIN 35WP - u koncentraciji od 0,5%
  • PLAVO ULJE - u koncentraciji od 2%.

Tretiranje izvesti tokom najtoplijeg dela dana. Za uspešnost tretmana važno je temeljno oprskati sve delove stabla optimalnom količinom rastvora.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!