Sorta pšenice za setvu 2019/2020

20.09.2019.

Izbor sorte pšenice za setvu je najvažnija odluka koju poljoprivredni proizvođač donosi i od koje direktno zavisi kakav rezultat će imati u žetvi. Ukoliko se izabere nesertifikovano seme, dobar prinos će izostati što je nedopustivo za ozbiljno ratarstvo.

Nakon odabira sorte pšenice, sledeći važan uslov je pravilan rast i razviće za koji su potrebni odgovarajući uslovi spoljne sredine, naročito zemljišni i klimatski. Prilikom planiranja agro-tehnoloških operacija neophodno je prilagođavanje klimatskim uslovima, što znači i određene mere za ublažavanje efekata nepovoljnih vremenskih prilika.

Izbor pravog sortimenta pšenice je vrlo značajan kako bi se, uz prilagođavanje spoljnim faktorima, omogućilo ratarima da dobiju najveće prinose u datim uslovima.

GALENIKA FITOFARMACIJA u svom portfoliju ima i najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju. Saradnja je ostvarena sa kompanijom Limagrain (LG) iz Francuske kako bi na tržištu Srbije mogli da imamo sorte: AVENUE, NIKOL i LG ARMSTRONG.

 

LG ARMSTRONG - srednje rana sorta - NOVO na tržištu

 • Jedinstven spoj visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna
  Nova, veoma rodna sorta. "Jak" gluten i povećano upijanje vode čine je odličnim izborom za mlinare i pekare.
 • Stabilna na polju
  Visok potencijal bokorenja i srednje visoko stablo čine da ova sorta izgleda homogeno na polju.
 • Otporna na značajne bolesti
  Sorta poseduje dobru otpornost na značajne bolesti lista, pepelnicu, žutu i smeđu rđu, spetoriju.

 

AVENUE - Veoma rana sorta

 • Visok potencijal prinosa
  Kombinuje više pozitivnih osobina važnih za formiranje prinosa.
 • Nova ranostasna sorta
  lzrazito rano klasa. Ta osobina može da bude od velike koristi za izbegavanja toplotnih udara.
 • Pogodna za većinu regiona
  Veoma prilagodljiva različitim uslovima. Dobra tolerancija na najznačajnije bolesti.

 

NIKOL - srednje rana sorta

 • Veoma rodna sorta.
 • Nikol je sorta za intenzivne uslove i primenu pune agrotehnike. Nikol ume da vrati uloženo.
 • Veoma dobro razvijen klas.
 • Važan faktor za visinu prinosa. Formira veoma krupno zrno.
 • Dobar odnos prema bolestima.
 • Visoka tolerancija na rđu i fuzariozu klasa. Preporučuje se preventivni tretman protiv pegavosti.